Mitä diakonia on?

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa ja ulkomailla. Diakoniatyön lähtökohta on evankeliumissa ilmoitetussa Jumalan rakkaudessa, joka vaikuttaa halun auttaa ja pitää huolta lähimmäisistä.

Diakonia perustuu Raamattuun ja kristilliseen rakkauteen. Diakonia on seurakunnan elämää ja toimintaa ja se pyrkii antamaan apua kaikille sitä tarvitseville. Apu voi olla hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista.

Diakoniatyötä johtaa seurakunnassa diakoniatyön johtokunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Käytännön työn toteutuksesta vastaavat kolme diakonian viranhaltijaa ja diakoniapastori. Näiden lisäksi työtä tekee laaja vapaaehtoisten joukko, mm. diakonia- ja lähetystoimikunnat. Työtä tehdään myös yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

"Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Gal 6:2

Kankaanpään seurakunnan diakoniatyöntekijät kohtaavat asiakkaita yksilökohtaisesti kodeissa, laitoksissa ja vastaanotolla. Vuosittain tällaisia tapaamisia on yli 1000. Keskustelujen aiheet liittyvät terveyteen, hengellisen elämän kysymyksiin, ihmissuhteisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa sopimuksen mukaan joko toimistolla, Keskuskatu 51  tai asiakkaan luona. Tapaamisesta voidaan sopia puhelimitse tai sähköpostilla.

Ajankohtaista tietoa voit katsoa myös diakoniatyön blogista osoitteessa kpaadtyo.blogspot.fi

 

DIAKONIATYÖN RYHMÄT JA KERHOT TORIKULMASSA

Keskuskatu 51 b
 
TIISTAIKAMMARI
Torikulmassa joka tiistai klo 9.30-11.00.

 

LEIPÄKIRKKO
joka kolmas maanantai klo 10, tarkemmat päivät seurakuntatiedoissa

 

VENESKOSKEN PÄIVÄPIIRI

Veneskosken koululla kerran kuukaudessa. Kokoontumiset ilmoitetaan Kankaanpään Seudun seurakuntatiedoissa.

 

DIGITUKI

Perjantaisin seurakuntasalissa klo 9-11. Pasi Junnila opastaa tietokoneen, tabletin ja puhelimien käytössä.