Kaste

Olen kristitty, koska minut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja uskon ja tunnustan Jeesuksen pelastajakseni ja Herrakseni.  Moniuskonnoistuvassa Suomessa on hyvä ja tarpeen tunnustautua kristityksi.

Kaste toimitetaan kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä esimerkiksi kirkossa tai kotona. Kastetilaisuudesta sovitaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai soittamalla papille.

Vanhemmat miettivät huolellisesti lapselleen vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut kirkon jäseniä.  Kummit ovat kastettavan "hengelliset vanhemmat", aikuiset ystävät, esimerkki ja esirukoilijat, jotka pitävät yhteyttä kummilapseen halki vuosien.  Kasteesta ilmoitetaan myös kirkossa jumalanpalveluksessa noin viikko kastetilaisuuden jälkeen ja silloin rukoillaan kastettujen puolesta.

Myös nuori ja aikuinen voivat saada kasteen mikäli heitä ei ole kastettu.  Kasteesta ja sitä edeltävästä opetuksesta sovitaan papin kanssa.

Kristityn koko elämä on kasteen merkitsemää.  Hän muistaa, kenelle kuuluu ja elämän matkassa on suoja ja turva pahuutta vastaan.  Sellaiselle, joka tuntee menettäneensä yhteyden Jumalaan ja uskon, kaste on armollinen kutsu palata yhteyteen ja uudistumaan uskossa.

Kastepäivä on iloinen juhla. Minut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kastepäivä on iloinen juhla. Minut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.