Hallinto

Seurakuntavaaleissa valitaan neljäksi vuodeksi kirkkovaltuusto.  Nykyisessä yhdistyneessä seurakunnassa 27 -jäseninen kirkkovaltuusto, joka toimii vuodet 2023 - 2026. Kirkkovaltuusto valitsee 10 jäsentä kirkkoneuvostoon, jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra.  

Jämijärvellä, Honkajoella, Karviassa ja Siikaisissa toimii johtokunnat, minkä kirkkovaltuusto on valinnut kirkkoalueiden alueella asuvista jäsenistä.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, panee päätökset täytäntöön, johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä seurakunnan omaisuuden ja talouden hoitoa.  

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.  Äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikunta Suomessa.  Seurakuntavaaleissa on mahdollisuus myös ennakkoäänestämiseen.