KESÄ-/KAUSITYÖNTEKIJÄKSI HAUTAUSMAALLE?

Hakemukset 24.03.2023 mennessä

 

(Kankaanpää, Jämijärvi, Honkajoki, Siikainen ja Karvia)

Hakuaika 9.2. – 24.3.2023.

Työntekijältä odotamme hyvää fyysistä kuntoa ja innostusta ulkotyöhön. Arvostamme ahkeraa ja vastuuntuntoista suhtautumista työtehtäviin. Aiempi työkokemus tai alan koulutus ei ole välttämätön, mutta kiinnostus piha- ja puutarhatöitä kohtaan katsotaan eduksi. Kaikkien valittavien tulee olla työsuhteen alkaessa 16 vuotta täyttäneitä. Hautausmaatyöt sisältävät mm. nurmikon leikkaamista, trimmeröintiä, kukkien hoitoa ja kastelua, rikkaruohojen kitkentää ja ynnä muita hautausmaaympäristön hoitotöitä.

Työaika on 35 h/vk. Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaan.

Kausityöntekijöiden työsuhde kestää 4–6 kk. Työt sijoittuvat huhtikuulta lokakuun loppuun.

Kesätyöntekijän työsuhde kestää 1–2 kk ajoittuen kesäkuulta heinäkuun loppuun.

Jos olet mahdollisesti kiinnostunut kirkko-oppaana toimimisesta Kankaanpään kirkossa tai suntiona olemisesta siunauksissa Kankaanpään siunauskappelilla, mainitse näistä hakulomakkeessa.

Hautausmaatyössä työpäivät sijoittuvat ma-pe.

Lisätietoja antaa seurakuntapuutarhuri Seija Salo p.044-7133550.

Hakulomakkeen voi toimittaa sähköpostiin; seija.salo@evl.fi tai postitse; Kankaanpään seurakunta/puutarhuri Seija Salo, Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää

Valituille lähetetään tieto valinnasta maaliskuun loppuun mennessä.

 

Tässä linkit joista voit tulostaa hakemuksen:

KESÄTYÖHAKEMUS 2023

KAUSITYÖNTEKIJÄHAKEMUS 2023

 

KUULUTUS

Kankaanpään seurakunta tiedottaa

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt 1.6.2022 pitämässään kokouksessa kuulutusmenettelyn aloittamisesta Honkajoen kappeliseurakunnan hautausmailla.

Honkajoen kirkkohautausmaalla on 341 hautaa sekä kappelihautausmaalla 118 hautaa, joiden hallinta-aika on päättynyt tai on päättymässä vuoden 2022 lopussa.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 25 vuodella. Hallinta-ajan jatka-misesta on ilmoitettava 1.6.2024 mennessä hautausmaan toimistoon; puutarhuri Seija Salo 044-7133550 tai toimistosihteeri Saija Alahonko p.0400-919118. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu (Kirkko-laki 17 luku 2 §).

Tieto haudan hallinta-ajan päättymisestä lähetetään kirjeitse kotiin mikäli osoitetiedot löytyvät seurakunnan hautatoimesta. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kuulutusilmoitus ajan päättymisestä.

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa, on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva hautamuistomerkki 1.6.2024 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy seurakunnan haltuun vastikkeetta (Hautaustoimilaki 5 luku14 § ).

Kankaanpään seurakunta

Seija Salo

seurakuntapuutarhuri

p.044-7133550

Harrasta lajittelua myös hautausmaalla!