KUULUTUS

Kankaanpään seurakunta tiedottaa

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt 1.6.2022 pitämässään kokouksessa kuulutusmenettelyn aloittamisesta Honkajoen kappeliseurakunnan hautausmailla.

Honkajoen kirkkohautausmaalla on 341 hautaa sekä kappelihautausmaalla 118 hautaa, joiden hallinta-aika on päättynyt tai on päättymässä vuoden 2022 lopussa.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 25 vuodella. Hallinta-ajan jatka-misesta on ilmoitettava 1.6.2024 mennessä hautausmaan toimistoon; puutarhuri Seija Salo 044-7133550 tai toimistosihteeri Saija Alahonko p.0400-919118. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu (Kirkko-laki 17 luku 2 §).

Tieto haudan hallinta-ajan päättymisestä lähetetään kirjeitse kotiin mikäli osoitetiedot löytyvät seurakunnan hautatoimesta. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kuulutusilmoitus ajan päättymisestä.

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa, on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva hautamuistomerkki 1.6.2024 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy seurakunnan haltuun vastikkeetta (Hautaustoimilaki 5 luku14 § ).

Kankaanpään seurakunta

Seija Salo

seurakuntapuutarhuri

p.044-7133550

Harrasta lajittelua myös hautausmaalla!