Avioliittoon vihkiminen ja häät

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen toimittaa pappi.  Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.  Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Avioliittoon vihkiminen tapahtuu kirkkokäsikirjassa ohjeistetulla tavalla.  Kirkollisessa vihkimisessä korostuvat hääparin antamissa lupauksissa julkinen sitoutuminen avioliittoon, Raamatun sana, jolle avioliitto rakentuu sekä seurakunnan esirukous hääparin puolesta ja avioliiton siunaaminen. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata tilaisuudessa, joka on vihkitilaisuuden kaltainen.

Ennen avioliittoon vihkimistä vihkipari hakee kirkkoherranvirastosta kuulutukset, jotka ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.  Samalla käynnillä voi varata kirkon ja esittää halutessaan toivomuksen vihkipapista.  Kankaanpäässä vihkimiset toimitetaan tavallisimmin kirkossa.  Vihkimisiä on myös Hakoniemen leirikeskuksen kirkossa ja joskus muualla, jos siitä erikseen sovitaan.  Vähintään kaksi todistajaa on oltava saapuvilla vihkitilaisuudessa.  Hääväen määrällä ei ole vaikutusta vihkipaikan valintaan.

Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkitilaisuuden ohjelma.  Kanttorin kanssa sovitaan vihkitilaisuuden musiikista.  Esimerkkejä häätilaisuuden musiikista löydät tästä linkistä. Vihkitilaisuudessa joku vihkiparin omaisista tai ystävistä voi lukea Raamatun tekstin, toimia esirukousavustajana ja esittää musiikkia.

Sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto ilmoitetaan seurakunnalle.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Tämä sormus on liiton merkkinä...
Tämä sormus on liiton merkkinä...

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Ihmissuhteet ovat elämän suola ja sokeri. Jos ja kun rakkauteen tulee ryppyjä, kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen vaitiolovelvollinen ammattilainen voi olla apuna etsimään ratkaisuja tai ainakin askelia eteenpäin. Apua tarjoavat oman seurakunnan lisäksi perheasiain neuvottelukeskukset eri puolilla Suomea.

Ihmissuhteet