Avioliittoon vihkiminen ja häät

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen toimittaa pappi.  Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.  Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Avioliittoon vihkiminen tapahtuu kirkkokäsikirjassa ohjeistetulla tavalla.  Kirkollisessa vihkimisessä korostuvat hääparin antamissa lupauksissa julkinen sitoutuminen avioliittoon, Raamatun sana, jolle avioliitto rakentuu sekä seurakunnan esirukous hääparin puolesta ja avioliiton siunaaminen. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata tilaisuudessa, joka on vihkitilaisuuden kaltainen.

Ennen avioliittoon vihkimistä vihkipari hakee kirkkoherranvirastosta kuulutukset, jotka ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.  Samalla käynnillä voi varata kirkon ja esittää halutessaan toivomuksen vihkipapista.  Kankaanpäässä vihkimiset toimitetaan tavallisimmin kirkossa.  Vihkimisiä on myös Hakoniemen leirikeskuksen kirkossa ja joskus muualla, jos siitä erikseen sovitaan.  Vähintään kaksi todistajaa on oltava saapuvilla vihkitilaisuudessa.  Hääväen määrällä ei ole vaikutusta vihkipaikan valintaan.

Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkitilaisuuden ohjelma.  Kanttorin kanssa sovitaan vihkitilaisuuden musiikista.  Esimerkkejä häätilaisuuden musiikista löydät tästä linkistä. Vihkitilaisuudessa joku vihkiparin omaisista tai ystävistä voi lukea Raamatun tekstin, toimia esirukousavustajana ja esittää musiikkia.

Sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto ilmoitetaan seurakunnalle.

 

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Tämä sormus on liiton merkkinä...
Tämä sormus on liiton merkkinä...

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Toimivat ihmissuhteet läheisiimme ovat tärkeitä ja lisäävät hyvinvointia. Aina yhdessäolo ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Luottamuksellinen keskustelu ammattilaisen kanssa voi avata myös isompia solmuja. Apua tarjoavat oman seurakunnan lisäksi perheasiain neuvottelukeskukset eri puolilla Suomea.

 

Ihmissuhteet