Avioliittoon vihkiminen ja häät

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen toimittaa pappi.  Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.  Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Avioliittoon vihkiminen tapahtuu kirkkokäsikirjassa ohjeistetulla tavalla.  Kirkollisessa vihkimisessä korostuvat hääparin antamissa lupauksissa julkinen sitoutuminen avioliittoon, Raamatun sana, jolle avioliitto rakentuu sekä seurakunnan esirukous hääparin puolesta ja avioliiton siunaaminen. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata tilaisuudessa, joka on vihkitilaisuuden kaltainen.

Ennen avioliittoon vihkimistä vihkipari hakee kirkkoherranvirastosta kuulutukset, jotka ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta.  Samalla käynnillä voi varata kirkon ja esittää halutessaan toivomuksen vihkipapista.  Kankaanpäässä vihkimiset toimitetaan tavallisimmin kirkossa.  Vihkimisiä on myös Hakoniemen leirikeskuksen kirkossa ja joskus muualla, jos siitä erikseen sovitaan.  Vähintään kaksi todistajaa on oltava saapuvilla vihkitilaisuudessa.  Hääväen määrällä ei ole vaikutusta vihkipaikan valintaan.

Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkitilaisuuden ohjelma.  Kanttorin kanssa sovitaan vihkitilaisuuden musiikista.  Esimerkkejä häätilaisuuden musiikista löydät tästä linkistä. Vihkitilaisuudessa joku vihkiparin omaisista tai ystävistä voi lukea Raamatun tekstin, toimia esirukousavustajana ja esittää musiikkia.

Sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto ilmoitetaan seurakunnalle.

 

Avioliiton esteiden tutkinta

Tämä sormus on liiton merkkinä...
Tämä sormus on liiton merkkinä...