Hautaan siunaaminen

Sinulle läheinen ja rakas ihminen on kuollut.  Ikävä, kaipaus ja suru on suuri.  Kyyneleet eivät kysy lupaa, eikä niiden tarvitsekaan.  Toisinaan kuolema tulee yllättäen.  Suru syöksyy vastaan kuin vesimassa avatuista tulvaporteista.  Sen alle pelkää nääntyvänsä.  Joku toinen on alkanut surutyönsä jo silloin, kun vakavan sairauden ensioireet ilmenivät.  Aavistit, että purot kasvaisivat kuoleman virraksi.  Nyt seisot tuon virran äärellä ja ihmettelet, kuinka jaksan ja selviän.

Seurakunnan jäsenet iloitsevat seurakunnastaan, koska hengellisenä kotina se on antanut heille kasteen ja uskon lahjan ja valmistanut heitä ja heidän omaisiaan kohtaamaan kuoleman ja muuttamaan taivaan kotiin.  Seurakunnasta saa myös etsiä tukea ja lohdutusta.  Seurakunta tulee avuksi hautauksen järjestelyissä, jotka voi hyvin alkaa tulemalla kirkkoherranvirastoon ja kertomalla läheisen ihmisen kuolemasta.  Näin voi toimia silloinkin, vaikka vainaja ei olisi ollut seurakunnan jäsenkään.

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa sovitaan mm. hautaan siunaamisen ajasta ja paikasta, hautauksen toimittavasta seurakunnan papista sekä mahdollisesta muistotilaisuudesta.  Seurakunnan jäsenen kuolemasta kertovat myös kirkon sanomakellot, jotka tavataan soittaa sen jälkeen, kun vainaja on tuotu kappelin kylmiöön. Soittoaika sovitaan niin, että omaisilla on mahdollisuus kuunnella sanomakellot kirkossa tai kirkkopihassa.  Kirkkoherranvirastosta saa tietoja myös muistotilaisuuspaikoista. Tässä ohjevihkonen hautauksen järjestämiseksi seurakunnassamme.

Omaiset tapaavat erikseen hautauksen toimittavan papin.  Jos omaiset haluavat jonkun muun kuin oman seurakunnan papin toimittamaan hautaan siunaamisen, omaiset vastaavat yhteydenotosta ja mahdollisista matkakuluista.  Palkkiota siunaamistoimituksesta ei papin ole lupa ottaa. Jos vainaja ei kuollessaan ole ollut seurakunnan jäsen, varmistutaan siitä, että vainajan vakaumus ei ole este kristilliselle hautaan siunaamiselle.  Kanttorin kanssa sovitaan siunaustilaisuuden musiikista.

Hautaan siunaamiset toimitetaan kirkossa tai siunauskappelissa.  Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös avoimen haudan äärellä. Kukat voi laskea sisällä tai ulkona.  Hautapaikasta ja sen hoitamisesta sovitaan seurakunnan puutarhurin tai hänen sijaisensa kanssa hautausmaan toimistossa.  Hautapaikka kannattaa käydä myös katsomassa.  Vainajan kuljettamisesta kappeliin ja kirkkoon on hyvä sopia hautaustoimiston kanssa. 

Seurakunnan työntekijän voi kutsua myös muistotilaisuuteen.  Hautausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten nimet ja eliniät luetaan ja vainajien omaisia muistetaan esirukouksin.  Tavallisesti omaiset pyrkivät silloin olemaan mukana kirkossa.

Hautaus järjestelyineen on osa surutyötä.  Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskusteluja varten.  Seurakunnassa järjestetään myös sururyhmiä läheisensä menettäneiden tueksi.  Voi myös järjestää muistoseurat vaikka omassa kodissaan esimerkiksi vuoden kuluttua vainajan kuolemasta.

Hautauksen käytännön asiat hoidat hautausmaan toimistossa. Tästä löydät yhteystiedot

- Hautapaikka

- Haudanhoito

- uurnan lasku

- uurnan haku

Täältä hautauksen musiikkia voit kuunnella Kankaanpään kanttorien esittämänä

Siunaustilaisuuden sopiminen

- seurakuntatoimistossa sovitaan siunaava pappi

- siunauksen aika

- mahdollisesti muistotilaisuuspaikka seurakunnan tiloihin

Kankaanpään seurakunnan yhteystiedot (Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen, Karvia) löydät tästä linkistä

Omaisen tai ystävän menettäminen on vaikeaa.
Omaisen tai ystävän menettäminen on vaikeaa.

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Onko perhettänne kohdannut suru, vakava sairaus tai kuolema? Otamme osaa. Seurakunnan työntekijät ovat kuulolla kun haluat jonkun keskustelukumppaniksi tai vain vierellesi tämän kaiken keskelle. 

Suru, kriisi

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema