Kankaanpään seurakunnalla on kolme hautausmaata. 

Vanhin kalmisto on kirkkopihassa.  Kankaanpään ensimmäisen kirkon valmistuttua v. 1756 Ruokojärven itäiselle rantakunnaalle, rakennettiin hautausmaa kirkosta etelään viettävälle rinteelle.  Hautausmaa sai uutta tilaa, kun vanha kirkko purettiin nykyisen kirkon valmistuttua käyttöön v. 1839 ja lisämaata hankittiin.  Laajennus vihittiin käyttöön v. 1880.  Samoihin aikoihin (v.1879) annettu keisarillinen asetus määräsi hautausmaat ulommaksi kylästä ja kirkosta.  Kirkkopihassa on 173 sankarivainajan haudat ja vanhojen hautojen ja myöhempinä vuosina pystytettyjä muistomerkkejä.  Vain Päiviken sukuhauta on yhä hautauskäytössä.

Toinen hautausmaa (Vanha hautausmaa) perustettiin pappilan maalle kilometrin päähän kirkosta ja vihittiin tarkoitukseensa v. 1890.  Myöhemmin alue on saanut laajennuksia.  Hautausmaan keskellä on 12.2.1956 tarkoitukseensa vihitty siunauskappeli.  Hautausmaan huoltorakennus valmistui v. 1981.  Nykyisin hautausmaa on kaupungin pääkadun Keskuskadun varrella ydinkeskustassa sijaitseva kaunis ja kulttuurihistoriallisesti arvokas puistoalue.  Viimeiset uudet käyttämättömät hautapaikat lunastettiin tältä hautausmaalta v. 2015.

Kolmas hautausmaa (Uusi hautausmaa) kirkkoa vastapäätä vihittiin käyttöön 24.9.2006.  Seurakunta omisti ns. Väinösen tontin ja osti Kärjen peltoalueet (n. 37 hehtaaria) ja kaupungilta noin kolmen hetaarin alueen.  Tältä alueelta noin seitsemän hehtaaria on kaavoitettu hautausmaaksi ja siitä on rakennettu nykyinen noin neljän hehtaarin alue.  Hautausmaan keskellä on muistolehto ja laidalla pieni huoltorakennus.  Siunaustoimitukset pidetään kirkossa.