Hallinto

Seurakuntavaaleissa valitaan neljäksi vuodeksi kirkkovaltuusto.  Nykyinen 27 -jäseninen kirkkovaltuusto toimii vuodet 2019 - 2021, joten seuraavan kerran kirkkovaltuusto valitaan 11.11.2018.  Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.  Äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikunta Suomessa.  Seurakuntavaaleissa on mahdollisuus myös ennakkoäänestämiseen.  

Kirkkovaltuusto valitsee 10 jäsentä kirkkoneuvostoon, jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra.  Niin ikään kirkkovaltuusto valitsee johtokunnat lapsi-, nuoriso-, musiikki-, diakonia- ja lähetystyölle.  Kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.  Tilintarkastus toimii kirkkovaltuuston alaisuudessa.  Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, panee päätökset täytäntöön, johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä seurakunnan omaisuuden ja talouden hoitoa.