Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan, mutta tällöin esteidentutkintaan ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Pariskunnan tulee käydä henkilökohtaisesti yhdessä pyytämässä esteiden tutkintaa. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan. Tai lomakkeen voi täyttää kotona, kahden todistajan allekirjoituksella.

 

NYT voi esteiden tutkinnan tehdä myös sähköisesti. Tästä linkistä lisäinfoa ja linkki asiointipalveluun.


Voitte käyttää tätä palvelua, jos olette vähintään 18-vuotiaita ja kotikuntanne on Suomessa. Toisen teistä on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, koska muuten emme voi tehdä tutkintaa. Lisäksi tarvitsette pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

 
Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Esteettömyystodistus on voimassa neljän kuukautta todistuksen antamisesta lukien. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, voidaan vihkiminen toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Avioliittolakiin voit tutustua tästä Oikeusministeriön linkistä.