LUOTTAMUSHENKILÖT

KIRKKOVALTUUSTO 

Ahopelto Lauri

Elomaa Irmeli
Joutsenlahti Anssi
Kangas Elina
Koivunen Leena
Kujansuu Samuli
Kunnaspuro Raili
Kuusisto Paula
Laihonen Emilia
Lanne Pauli
Lehtilä Jarmo varapuheenjohtaja
Malmivaara Pirjo
Marjaniemi Minna
Mäkelä Leila
Pirttikangas Maria
Puuska Mauri
Rajala Juhani puheenjohtaja
Saimala Kari
Sokura Veli-Matti
Suontausta Ulla
Suoranta Helena
Tammisto Päivi
Tuomi Kimmo
Torpo Tapani
Saarenketo Antti
Sällilä Raimo
Vähäniemi Pentti