NETTIKOLEHTI
SYKSY 2021

Sunnuntaina 1.8.
Aids-orpojen tukihanke Etiopia Suomen Lähetysseuran kautta.

Keräyslupa: RA/2020/1538

Tilinumero: FI25 8000 1600 0607 10
Viitenumero: 4074533002561567


Sunnuntaina 8.8.
Lähetyksen nimikkokohteen Caspari-keskuksen työn tukemiseen Israelissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

Keräyslupa: RA/2020/1017

Tilinumero: FI37 5062 0320 0320 18
Viitenumero: 888 83001 00442


Sunnuntaina 15.8.
Nimikkolähettien Kia ja Markus Syrjäteiden tukemiseen Japanissa Kansanlähetyksen kautta.

Keräyslupa: RA/2017/54

Tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25
Viitenumero: 21542


Sunnuntaina 22.8.
Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology (MILT) -oppilaitoksessa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen kautta.

Keräyslupa: RA/2017/100

Tukea voit osoittaa sivuilla: https://www.taivaallinenlahja.fi/myanmar


Sunnuntaina 12.9.
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan.

Keräyslupa: RA/2016/721

Tukea voit osoittaa sivuilla: https://www.kansanraamattuseura.fi/lahjoita_ja_tue


Sunnuntaina 19.9.
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.

Keräyslupa: RA/2020/911

Tukea voit osoittaa sivuilla: https://merimieskirkko.fi/lahjoita/