Kun suru kohtaa

 

Omaisen tai ystävän menettäminen on vaikeaa. Lyhyen ajan kuluessa omaisten on huolehdittava monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä, jotka saattavat tuntua ylivoimaisilta.

Jämijärven seurakunta haluaa tämän sivun avulla palvella surevia.

Hautaustoimisto palvelee monissa käytännön asioissa, kuten arkun hankinnassa, vainajan katsomisessa, arkkuunlaittamisessa, vainajan kuljetuksissa sairaalasta, kukkalaitteiden hankinnassa sekä muissa järjestelyissä.

Kuoleman kohtaaminen ja hautajaiset

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

 

Hautaan siunaaminen Jämijärven seurakunnassa.

Omaisille annetaan virastossa opas hautauksen järjestämistä varten. Siinä on tarkempia tietoja hautausjärjestelyitä varten. Näillä kotisivuilla kerrotaan asioista pääpiirteittäin.

 

Yhteydenotto kirkkoherranvirastoon

Omaisten on syytä ottaa aluksi yhteys kirkkoherranvirastoon. Siellä sovitaan

-hautausaika ja hautapaikka

-hautaoikeuden haltija

-kuolleen muistaminen jumalanpalveluksessa

-mahdollinen tilan varaaminen muistotilaisuutta varten

 

Yhteys pappiin ja kanttoriin

Omaisten tulee ottaa yhteyttä pappiin hyvissä ajoin ennen hautajaisia. Hautaan siunaamisen toimittaa yleensä kirkkoherra tai hänen sijaisensa. Kirkkoherra Jorma Pitkänen on tavoitettavissa puh. 040 8049 641 ( ke – su). Käytännössä on viisasta sopia tapaamisajasta kohta hautausajan varaamisen jälkeen. Mikäli omaiset haluavat kutsua jonkun muun papin, omaiset vastaavat tällöin järjestelyistä ja kuluista.

Papin kanssa käydään siunauskeskustelu, jossa keskustellaan kuoleman kohtaamisesta, vainajan elämänvaiheista sekä siunaus- ja muistotilaisuuden järjestämisestä. Papin tai kanttorin kanssa sovitaan molempien tilaisuuksien musiikista. Mikäli tilaisuuksissa on esitettävää musiikkia, on yksityiskohdista hyvä sopia kanttorin kanssa. Pääsääntöisesti pappi välittää virsitoiveet kanttorille mukaan lukien  toiveet alku- ja loppumusiikin suhteen. Asiasta on syytä sopia selvästi siunaavan papin kanssa.   

 

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan. Sen rungon muodostavat virret, Raamatun tekstit, rukoukset sekä siunauspuhe. Papin tehdessä hiekkaristin arkun päälle hän pyytää saattoväkeä nousemaan ylös. Omaisten on hyvä miettiä, missä kohtaa toimitusta kukkatervehdykset luetaan. Luontevia paikkoja ovat siunaustilaisuuden  alkusoiton (ja virren) jälkeen tai sitten papin osuuden jälkeen ennen loppuvirttä.

Arkun siirtämiseen kirkkoon ja kirkosta haudalle tarvitaan kuusi kantajaa. Kantajat kokoontuvat hautausmaan kirkon puoleisen portin eteen puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua. Lähimmät omaiset kantavat arkkua pääpuolessa. Kantajat asettavat kantoliinan selän ja uloimman olan (HUOM! ) yli ja kantoliinasta otetaan tukeva ote molemmilla käsillä. Kantoliinaa ei siis tule laittaa ainoastaan niskan yli, kuten monet ovat taipuvaisia tekemään. Tämä voi rasittaa niskaa kohtuuttomasti.

Kun vainaja on laskettu hautaan, haudan päälle laitetaan suoja. Tämän jälkeen kukat lasketaan haudalle. Sen jälkeen on tapana laulaa jäähyväisvirsi ”Sun haltuus rakas Isäni” (377) tai jokin muu omaisten toivoma virsi. Lopuksi joku omaisista esittää kutsun muistotilaisuuteen.

 

Muistotilaisuus

Omaiset järjestävät halutessaan muistotilaisuuden. Se voidaan pitää seurakunnan tiloissa, kodissa tai jossakin muussa sopivassa paikassa. Omaiset voivat toivottaa saattoväen tervetulleeksi kättelemällä. He voivat isännöidä tilaisuutta, mutta usein myös pappi on luonteva valinta tähän tehtävään. Muistotilaisuus alkaa tyypillisesti tarjoilulla, minkä jälkeen seuraa muistohetki. Muistohetkeä ajatellen on eduksi kysyä joitakuita sopivaksi tiedettyjä henkilöitä muistelmaan poisnukkunutta. Tällöin muutkin saavat rohkeutta. Adressien lukijat on hyvä sopia etukäteen. Muistohetkeä seuraa tavallisesti kahvitarjoilu/ kahvin juontia jatketaan.

Vainajan nimi ja ikä ilmoitetaan seurakunnalle – ellei toisin sovita - hautausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Tässä yhteydessä hänen muistolleen sytytetään kynttilä ja kanttori soittaa pienen surusoiton.

Hinnasto

Jämijärven seurakunnan hautausjärjestelyihin liittyvä hinnasto on omaisille annettavan oppaan liitteenä.

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys