Yhteydenotto kirkkoherranvirastoon
Hautaan siunaaminen ja hautaus voidaan toimittaa, kun hautauslupa on saatu. Tuhkausta varten ei tarvita enää erillistä lupaa.

 

Kankaanpään seurakunnan kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin 8.00-13.00 ja torstaina 8.00-15.00. Puhelin 044 7133569.

 

Kirkkoherranvirastossa sovitaan

  • siunausaika ja -paikka
  • hautaan siunaamisen toimittava pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuden aika ja paikka
  • sanomakellojen soittaminen
  • kuolleiden muistaminen jumalanpalveluksessa

Sanomakellojen soittamisesta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Sanomakellot kuunnellaan kirkossa sisällä tai kirkkomaalla. Virsikirjan liiteosasta löytyy "Rukous sanomakellojen soidessa".

 

Yleensä seurakuntamme jäsenen kuolemasta ilmoitetaan hautausta seuraavana sunnuntaina klo 10 jumalanpalveluksessa saarnan jälkeen esirukouksen yhteydessä. Vainajan omaiset ovat mahdollisuuksiensa mukaan silloin jumalanpalveluksessa ja voivat nousta seisomaan, kun heidän omaisensa nimi luetaan. Seisaallaan viivytään nimiä seuraavan musiikin ja rukouksen ajan siltä osin kuin se koskee vainajia ja heidän omaisiaan.

 

Kirkkoherranvirastosta on saatavana "Surun kohdatessa" -vihkonen, jossa on käytännön ohjeita hautauksen järjestämiseen.

 

 

Yhteydenotto hautausmaan toimistoon
Hautausmaan toimisto sijaitsee huoltorakennuksessa Kankaanpään vanhan hautausmaan Laviantien puoleisella sivulla, Kappelikatu 19:ssä. Toimistolla ei ole päivystävää henkilöä, joten tapaaminen kannattaa sopia puhelimitse etukäteen. 

 

Seurakuntapuutarhuri  Seija Salo puh. 044 7133550
Laitosmies Jukka Malmberg 044 7133551

 

 

Hautausmaan toimistossa voidaan sopia hautapaikasta sekä keskustella hautojen hoidosta ja muista hautoihin liittyvistä asioista. Haudan hoitamisesta vastaavat omaiset, mutta korvausta vastaan voi hoitovastuun siirtää myös seurakunnalle (1-, 5- ja 10 vuoden hoitosopimuksia kukkineen tai ilman).

 


Hautaoikeus luovutetaan hautauksen yhteydessä 25 vuoden määräajaksi ja sitä voidaan hautaoikeuden haltijan toivomuksesta jatkaa, kun 25 vuotta on kulunut.

 

 

 

Yhteydenotto hautaustoimistoon
Hautaustoimisto palvelee monissa käytännön asioissa, kuten arkun hankinnassa, vainajan katsomisessa, arkkuun laittamisessa, vainajan kuljetuksissa sairaalasta siunauskappelille ja siunaustilaisuuden järjestelyissä sekä kukkalaitteiden hankinnassa.

 

 

 

 

 

ENSIOHJE VAINAJAN OMAISILLE
Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Käytännön järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä joko valitsemanne hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Viranomaisilla, esim. sairaalahenkilökunnalla tai poliisilla, ei ole oikeutta suositella teille tiettyä hautaustoimistoa. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.


HAUTAUSLUPA
Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

 


KUOLEMANSYYN SELVITTÄMISEKSI MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET
Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos te haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.
Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.
Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.


KUOLINTODISTUS
Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio- ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.


TIETO KUOLEMASTA
Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.
Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

 

 

Hautaustoimistoja tästä linkistä hautaustoimistojenliitto.