Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa ja ulkomailla. Diakoniatyön lähtökohta on evankeliumissa ilmoitetussa Jumalan rakkaudessa, joka vaikuttaa halun auttaa ja pitää huolta lähimmäisistä.

 

Diakonia perustuu Raamattuun ja kristilliseen rakkauteen. Diakonia on seurakunnan elämää ja toimintaa ja se pyrkii antamaan apua kaikille sitä tarvitseville. Apu voi olla hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista.

 

Diakoniatyötä johtaa seurakunnassa diakoniatyön johtokunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Käytännön työn toteutuksesta vastaavat kolme diakonian viranhaltijaa ja diakoniapastori. Näiden lisäksi työtä tekee laaja vapaaehtoisten joukko, mm. 12 diakonia- ja lähetystoimikuntaa. Työtä tehdään myös yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Toimitilana on diakoniatoimisto, jossa vastaanotetaan asiakkaita sopimuksen mukaan. Ryhmäkohtainen työ tapahtuu eri puolilla Kankaanpäätä kaupungin kerhotiloissa.

 

"Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Gal 6:2