Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailmalla

Yhteisvastuu käynnistyy sunnuntaina 2.2.2020. Suomessa vanhemmuutta tuetaan yhteisvastuuvaroilla yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Maailman katastrofialueille avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Tutkimusnäyttö osoittaa, että lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kokonaiskehitystä.

Vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Toisaalta vanhempien stressiin liittyvät tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

Tutkimuksessa nelivuotiaiden lasten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta tuen tarve jää usein kertomatta. Näin on etenkin silloin, kun tuen tarve liittyy vanhemman omaan jaksamiseen. Lisähaaste on, että lasten kasvaessa kouluikään vanhemmuuden tuki vähenee oleellisesti.    


Kulttuuriimme kuuluu vahva yksin selviämisen pyrkimys, jonka myötä oletamme, että vanhemmat selviävät ilman apua. Näin ei kuulu olla! Vanhemmuus on maailman tärkein työ, ja siihen kuuluu saada tukea ajoissa.

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa.  

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 alusta eteenpäin.

Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Monista arjen haasteista selviää, jos on toimivia verkostoja, ystävien ja läheisten tukea. Yhteisvastuun tuotolla tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.

 

Yhteisvastuu Kankaanpään seurakunnan alueella keväällä 2020

Seurakunnan diakoniatyö järjestää keräyksen yhdessä vapaaehtoisten kerääjien sekä paikallisten yhdistysten,

Pelastakaa Lapset ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja koulun perheohjaajan kanssa.

 

Kankaanpäässä lipaskeräykseen voi osallistua kaupoissa

helmikuun ajan ja lipaskerääjät tulevat maaliskuun 23. päivä alkavalla viikolla kauppojen edustoille.

 

Kankaanpään Musiikkiopiston kanssa järjestetään konsertti keräyksen hyväksi

torstaina 13.2. klo 18.30 seurakuntasalissa. Konsertissa esiintyvät mm. kansanmusiikkiryhmä AMYrit

sekä musiikkiopiston oppilaita ja seurakunnasta gospelkuoro Heikin kerho.

 

Laskiaistiistaina 25.2. klo 11-13 on seurakuntasalissa tarjolla hernekeittolounas ja

lauantaina 14.3. klo 10-16 on lasten tivolitapahtuma Move Areenalla.

 

Keräykseen voi osallistua myös Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran ennakkovaalin ja varsinaisen vaalin yhteydessä.

Seurakunnan nettisivuilla osallistumismahdollisuus ja uutena vaihtoehtona on lahjoitusmahdollisuus Mobilepay-palvelun kautta numeroon 89860.

 

Keräyksen tuotosta jää omalle paikkakunnalle 20 %. Näillä varoilla järjestetään alakouluikäisille ja heidän vanhemmilleen leiripäiviä Hakoniemessä

sekä kustannetaan opasvihkonen ”Vauhdilla aikuisuuteen: selviytymisopas nuorten vanhemmille” jaettavaksi tietyille ikäluokille.

Vuonna 2019 Kankaanpään seurakuntaan jäi tuotosta noin 2000 €, joka käytettiin paikkakunnalla opiskelevien nuorten tukemiseen.

 

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Tänä vuonna apu keskittyy erityisesti naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen.

 

Yhteisvastuu tv:ssä

Keräyksen avajaisjumalanpalvelus Turun tuomiokirkosta lähetetään Yle TV1 -kanavalla sunnuntaina 2.2.2020 alkaen klo 10. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön keräyksen avauspuhe lähetetään Yle TV1:ssä 2.2.2020 ja Radio Suomessa alkaen kello 12.00 (ovat tarkistettavana).

Yhteisvastuun tv-dokumentit, joissa kuvataan vanhemmuuden haasteita Suomessa ja Nepalissa ovat katsottavissa 3.2. alkaen, yhteisvastuu.fi.

 

Yhteisvastuu somessa #yhteisvastuu #sinäriität2020  #minäkannanyhteisvastuuta

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

 

 

 

 

Yhteisvastuu

vanhemmuuden tukemiseen keräävä Yhteisvastuu on tuottanut muutaman satuvideon, jotka on tarkoitettu vanhempien avuksi ja lasten iloksi

Täältä voit kuunnella satuvideoita

 

 

Lipaskeräys

Kankaanpäässä voi osallistua kaupoissa

helmikuun ajan ja lipaskerääjät tulevat

maaliskuun 23. päivä alkavalla viikolla kauppojen edustoille.

 

Musiikkiopiston kanssa konsertti

torstaina 13.2. klo 18.30 seurakuntasalissa.

Konsertissa esiintyvät mm. kansanmusiikkiryhmä AMYrit

sekä musiikkiopiston oppilaita ja seurakunnasta gospelkuoro Heikin kerho.

 

 

Keräykseen voi osallistua myös Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran

ennakkovaalin ja varsinaisen vaalin yhteydessä.

Seurakunnan nettisivuilla osallistumismahdollisuus ja

uutena vaihtoehtona on lahjoitusmahdollisuus Mobilepay-palvelun kautta numeroon 89860.