Kuulutukset

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kankaanpään seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 03.09.2018 kello 10 - 14 ja tiistaina 04.09.2018 kello 15 - 19 Kankaanpään kirkkoherranvirastossa (Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää), Jämijärven kirkkoherranvirastossa (Kirkkotie 14 b, 38800, Jämijärvi) ja Honkajoen kirkkoherranvirastossa (Hongontie 4, 38950 Honkajoki).

Äänioikeutettujen luetteloon on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.08.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 06.09.2018 kello 16.00 mennessä Kankaanpään kirkkoherranvirastoon (Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää).

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Kankaanpää 20.08.2018

Kankaanpään vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pekka Nikkola

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 5.8 kuulutus

Kirkkovaltuuston kokouskuulutus 19.9