Diakoniatyö

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa ja ulkomailla. Diakoniatyön lähtökohta on evankeliumissa ilmoitetussa Jumalan rakkaudessa, joka vaikuttaa halun auttaa ja pitää huolta lähimmäisistä.

Diakonia perustuu Raamattuun ja kristilliseen rakkauteen. Diakonia on seurakunnan elämää ja toimintaa ja se pyrkii antamaan apua kaikille sitä tarvitseville. Apu voi olla hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista.

Diakoniatyötä johtaa seurakunnassa diakoniatyön johtokunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Käytännön työn toteutuksesta vastaavat kolme diakonian viranhaltijaa ja diakoniapastori. Näiden lisäksi työtä tekee laaja vapaaehtoisten joukko, mm. 12 diakonia- ja lähetystoimikuntaa. Työtä tehdään myös yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

 

Toimitilana on diakoniatoimisto, jossa vastaanotetaan asiakkaita sopimuksen mukaan. Ryhmäkohtainen työ tapahtuu eri puolilla Kankaanpäätä kaupungin kerhotiloissa.

 

"Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Gal 6:2

Kuka diakoniaa tekee?

Diakonia toteutuu seurakunnan jäsenten arjessa ja elämässä lähimmäisen auttamisena ja palveluna ilman palkkaa, vapaaehtoistyönä.

Sen lisäksi Kankaanpään seurakunnassa on kolme diakonian virkaa, jossa toimivat palkattuina työntekijöinä kaksi diakonissaa ja yksi diakoni. Diakonissoilla on pohjakoulutuksena terveydenhuollon tutkinto ja diakonilla sosiaalialan tutkinto. Viranhaltijoilla on lisäksi kirkon virkaan pätevöittävä koulutus. Tiimiin kuuluu myös diakoniapastori.

 

Diakonia on vastuuta ja välittämistä lähimmäisistä. Sitä voi tehdä jokainen vaikkapa naapuriavun muodossa. Eräs mahdollisuus on osallistua vapaaehtoistyöntekijänä seurakunnan diakoniatyöhön. Vapaaehtoistyötä voit tehdä mm. olemalla ystävänä ja tukena sitä tarvitsevalle, toimimalla pienryhmän vetäjänä tai yhteisvastuukerääjänä. Voit myös olla antamassa monenlaista apua erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä taitojesi ja mielenkiintosi mukaan.

Toiminta

Kotikäyntityö

Diakoniatyöntekijä käy kodeissa tapaamassa asiakkaitaan. Yksinäisyys, sairaus ja hengelliset asiat ovat usein keskustelujen aiheena. Teemme myös onnittelukäyntejä 85 ja yli 90-vuotta täyttävien luo. 75-vuotiaille järjestämme yhteisen syntymäpäiväjuhlan ja pyydettäessä käymme merkkipäivänä myös kodissa. 

 

Keskiviikkokerhot ja Tiistaikammari 

Myllymäen keskiviikkokerho ja Tiistaikammari tarjoavat virkistystä ja hengellistä ohjelmaa. Myllymäessä kokoonnumme kerran kuukaudessa ja Tiistaikammari kokoontuu tiistaisin klo 9.30-11.00 Torikulman alakerrassa, osoitteessa Keskuskatu 51.

 

 Leirit ja retket 

Järjestämme vuosittain leirit erikseen naisille ja miehille. Sen lisäksi järjestämme eri kohderyhmille leiripäiviä. Olemme myös tehneet retkiä lähiympäristön kuntiin. Leirien ja retkien ajankohdat selviävät paikallislehden kirkollisista ilmoituksista. 

  

Mielenterveystyö 

Kuukausittain kokoontuu hengellinen piiri mielenterveyskuntoutujille. Leiripäivät ja kotikäynnit ovat myös osa mielenterveystyötä. 

  

Adressit 

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa on myynnissä suruadresseja, joiden tuotto käytetään vähävaraisten kankaanpääläisten hyväksi. Adressin hinta on 7 euroa. Muistolausevaihtoehtoja on useita ja kannen kuvavaihtoehtoja on kaksi: Kankaanpään kirkko ja kirkon alttarikuva. 

 

Yhteisvastuukeräys 

Yhteisvastuukeräys on vuosittain järjestettävä kirkon keräys, jonka toteuttamisessa diakoniatyö on keskeisessä asemassa.

Käytännössä keräyksen toteuttavat vapaaehtoiset kerääjät, jotka kiertävät ovelta ovelle keräyslistan kanssa tai päivystävät kaupan ovella keräyslippaan kanssa. Keräyksen hyväksi järjestetään myös erilaisia tilaisuuksia.

Keräyksen teemat ja kohteet vaihtuvat vuosittain. Tuotosta 10 % jää oman seurakunnan diakonian käyttöön ja keräyskulujen vähentämisen jälkeen 30 % jää kotimaassa tehtävään työhön. 60 % tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta ulkomailla tehtävän diakonian hyväksi.

Linkistä pääset Yhteisvastuukeräyksen omille sivuille: http://www.yhteisvastuu.fi/

Kirkon Ulkomaanavun sivut ovat osoitteessa: http://www.evl.fi/kua/

 

Sururyhmät 

Järjestämme vuosittain sururyhmän, joka alkaa marraskuussa. Sururyhmä on suljettu ryhmä, joka kokoontuu tietyn ajan, yleensä kuusi kokoontumiskertaa. Ryhmässä samanlaisen menetyksen kokeneet keskustelevat keskenään teemoista, joita ryhmän vetäjät ottavat esille. Tarkoituksena on edesauttaa surutyön etenemistä ja elämän eheytymistä. Lisätietoa saa diakoniatyöntekijöiltä. 

  

Avustukset 

Diakoniatyöllä on vuosittain määräraha taloudellista avustamista varten. Kunnan toimeentulotukeen verrattuna avustustoiminta on pienimuotoista, mutta silti tiukan paikan tullen tervetullutta. Apu annetaan joko osto-osoituksena kauppaan tai asiakkaan laskun maksamisen muodossa. Myönnettävä apu on luonteeltaan viimesijaista, harkinnanvaraista ja edellyttää asiakkaan elämäntilanteen kartoitusta.

Euroopan Unionin myöntämää ruoka-apua välitetään kankaanpääläisille. Käytännössä elintarvikkeet jakaa Kankaanpään Toimitupa ry osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 4. Apu on tarkoitettu yhteisön vähävaraisimmille. Työttömyys, sairaus tai velkaantuminen ovat yleensä perusteena avun myöntämiselle. Avustusasioissa voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin tai Kankaanpään Toimitupaan.