Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösten kuulutukset: